Участие на „Асоциация на професионалните озеленители в България“ на изложението „Стройко 2000“

„Асоциация на професионалните озеленители в България“ участва в изложението „Стройко 2000“ в НДК, гр. София. На организираната от колегите от „Асоциация на...
ВИЖ ПОВЕЧЕ

Г-н Ив Херман получи като подарък „Червена книга на България“

Г-н Ив Херман – член на борда на European Landscape Contractors Association (ELCA) получи „Червена книга на България“ от Министерство на околната среда и водите, а след...
ВИЖ ПОВЕЧЕ

Участие на „Асоциация на професионалните озеленители в България“ на изложението „Българска строителна седмица“

„Асоциация на професионалните озеленители в България“ и нейни членове участваха в изложението „Българска строителна седмица“. Изложението премина при много голям...
ВИЖ ПОВЕЧЕ

Божинел Христов – Председател на Управителния съвет бе на посещение в Румъния

Председателя на Управителния съвет на „Асоциация на професионалните озеленители в България“ бе на посещение в Румъния. Той се срещна с членове на Румънската асоциация на...
ВИЖ ПОВЕЧЕ

2020 – ЕВРОПЕЙСКА ГОДИНА НА ПО-ЗЕЛЕНИТЕ ГРАДОВЕ

ДА ПРИВЛЕЧЕМ ПРИРОДАТА В ГРАДСКАТА СРЕДА 2020 – ЕВРОПЕЙСКА ГОДИНА НА ПО-ЗЕЛЕНИТЕ ГРАДОВЕ Привличането на природата в градовете и екологизирането им, е една от най-големите...
ВИЖ ПОВЕЧЕ

Проучването „Качество на живота в европейските градове“ хвърля светлина върху удовлетвореността на хората от техния град

Проучването „Качество на живота в европейските градове“ хвърля светлина върху удовлетвореността на хората от техния град Днес Европейската комисия обяви резултатите от петото проучване на...
ВИЖ ПОВЕЧЕ

Регулация по отношение на контрола на чуждоземни инвазивни видове

European Landscape Contractors Association (ELCA) на която „Асоциация на професионалните озеленители в България” е член, е получила предложение относно регулирането по отношение на...
ВИЖ ПОВЕЧЕ

Успешен обмен на Зелени Градски инициативи

GREEN CITY – ГРАДЪТ НА БЪДЕЩЕТО Успешен обмен на Зелени Градски инициативи   На 1, 2 и 3 октомври 2015 година в Барселона, Испания се проведе годишната среща на European...
ВИЖ ПОВЕЧЕ

ELCA: Draft for the European Single Procurement Document (ESPD) still has room for improvement

PRESS RELAEASE       May 28th, 2015 ELCA : Draft for the European Single Procurement Document (ESPD) still has room for improvement   The present draft for the European Single...
ВИЖ ПОВЕЧЕ

European Green Capital Award

Целта на Наградата е да разпознава и да възнагради усилията на местно ниво за подобряване на околната среда, икономиката и качеството на живот на нарастващото градско население. Наградата...
ВИЖ ПОВЕЧЕ

Технически и качествени изисквания в производството и търговията на декоративни растения

Стандартът е разработен от специалисти и производители на декоративни растения, членове на  Асоциацията  на  производителите  на  декоративни  растения  в  България  (Bulgarian...
ВИЖ ПОВЕЧЕ

Борбата с инвазивните видове

За  милиони  години  флората  и  фауната  на  земята  са  претърпели  развитие,  а  нейните океани,  морета,  планински  вериги,  пустини  и  дори  големите  ѝ  реки  са  създали физически...
ВИЖ ПОВЕЧЕ

План на ЕК за действия „Предприемачество 2020“

За да се възобнови икономическият растеж и да се осигурят по-високи равнища на заетост,  Европа  има  нужда  от  повече  предприемачи.  Като  следваща  стъпка  след прегледа на „Small...
ВИЖ ПОВЕЧЕ

50 години European Landscape Contractors Association (ELCA) – Конгрес градско озеленяване

Градовете са водачите на изменението на климата. Едновременно с това, те са и най засегнати от екстремни метеорологични условия.Последствията : опасността за хората се увеличава,...
ВИЖ ПОВЕЧЕ

50 години European Landscape Contractors Association (ELCA)

50 години ELCA. Т ова наистина е причина да се празнува. Европейските озеленители могат с достойнство да погледнат назад и да бъдат щастливи. Защото семейството на Европейските озеленители...
ВИЖ ПОВЕЧЕ

Асоциация на професионалните озеленители в България

„АВА ПАРК“ ЕООД

„АВА ПАРК“ ЕООД

„АВА ПАРК“ ЕООД

„АВА ПАРК“ ЕООД

„АГРОСПЕКТЪР 2000“ ООД

„АГРОСПЕКТЪР 2000“ ООД

„АГРОСПЕКТЪР 2000“ ООД

„АГРОСПЕКТЪР 2000“ ООД

„КОЗАРОВИ“ ООД

„КОЗАРОВИ“ ООД

„КОЗАРОВИ“ ООД

„КОЗАРОВИ“ ООД

„Асоциация на професионалните озеленители в България“ е неправителствена, независима, професионална, доброволна организация, чието съществуване не се ограничава със срок.
Тя е юридическо лице с нестопанска цел  за осъществяване на дейност в  частна полза, учредена на основание на Закона за юридическите  лица с нестопанска цел и посветена на развитието и подкрепата на лицата занимаващи се професионално с  изграждане, оформяне и поддържане на озеленени площи.

Асоциацията осъществява своята дейност в съответствие със законите на Република България и нейния устав.

целите на апоб

да се подпомагат гражданите, различни организации, общински и държавни администрации, които желаят да намерят професионални озеленители, консултанти и/или експерти в областта на изграждането, оформянето и поддържането на озеленени площи.

„ЛАНДШАФТ“ ООД

„ЛАНДШАФТ“ ООД

ЕТ “НОЛИНА – РУМЯНА НИКОЛОВА”

ЕТ “НОЛИНА – РУМЯНА НИКОЛОВА”

ЕТ “НОЛИНА – РУМЯНА НИКОЛОВА”

„ЦВЕТОМАНИЯ“ ЕООД

„ЦВЕТОМАНИЯ“ ЕООД

„ЦВЕТОМАНИЯ“ ЕООД

„ЦВЕТОМАНИЯ“ ЕООД

Интересувате се от професионално изграждане, оформяне и поддържане на озеленени площи?

Свържете се с нас