Председателя на Управителния съвет на „Асоциация на професионалните озеленители в България“ бе на посещение в Румъния. Той се срещна с членове на Румънската асоциация на озеленителите, като се обсъдиха възможности за сътрудничество. Постигнаха се споразумения за обмен на информации между двете организации, възможности за откриване на подходящи партньори и нови възможности за бизнес и технологично сътрудничество, представяне на иновативни технологии и продукти.