Корупцията  вреди  сериозно  на  икономиката  и  на  обществото  като  цяло.  Много държави по света страдат от дълбоко вкоренена корупция, която спъва икономическото развитие, разклаща основите на демокрацията и вреди на социалната справедливост и върховенството на закона. Държавите — членки на ЕС, не остават незасегнати от тази реалност.  Корупцията  може  да  бъде  различна  по  естество  и  размери  в  отделните страни, но засяга всички държави членки. Тя се отразява на доброто управление, върху разумното  управление  на  публичните  средства  и  върху  конкурентните  пазари. В крайните случаи тя подкопава доверието на гражданите в демократичните институции и процеси.

Повече информация: EU_report_on_the_fight_against_corruption