European Landscape Contractors Association (ELCA) на която „Асоциация на професионалните озеленители в България” е член, е получила предложение относно регулирането по отношение на контрола на чуждоземни инвазивни видове.

Както European Landscape Contractors Association (ELCA), така и „Асоциация на професионалните озеленители в България” приветства европейския регламент относно контрола на чуждоземни инвазивни видове (Регламент (ЕС) № 1143/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2014 година относно предотвратяването и управлението на въвеждането и разпространението на инвазивни чужди видове) .

Независимо от това и European Landscape Contractors Association (ELCA), и „Асоциацията на професионалните озеленители в България” имаме критичен подход по отношение на регламента.

От една страна списъкът е твърде кратък, от друга страна съдържанието на списъка изглежда е произволен, тъй като той включва растения, които основно растат в сухите райони на Европа, които обаче имат по скоро незначително значение за други европейски региони.

European Landscape Contractors Association (ELCA) и „Асоциация на професионалните озеленители в България” сме на мнение, че следните видове трябва да бъдат добавени към списъка на забранените видове :

Fallopia japonica

Heracleum mantegazzianum

lmpatiens glandulifera

Lupinus polyphyllus

Като експерти по изграждането, оформянето и поддържането на озеленените площи, които сме организирани в голямото европейско семейство на European Landscape Contractors Association (ELCA), и които сме компетентни в рамките на контрола на разпространението на чуждите инвазивни растения, ние напълно и активно подкрепяме European Landscape Contractors Association (ELCA) относно мониторинга и разследването на разпространението на тези растения.