Стандартът е разработен от специалисти и производители на декоративни растения, членове на  Асоциацията  на  производителите  на  декоративни  растения  в  България  (Bulgarian Association  of  Ornamental  Plants  Nurseries  –  BAOPN  ),  с  участието  на  научни  работници  от Лесотехнически университет – София. Този  стандарт  съдържа  единни  правила  за  производство  и  качество  на  декоративните растения. Той е в съответствие с изискванията на  European  Technical  &  Quality  Standards  for Nurserystock, версия 2010 година и е утвърден от European Nurserystock Association.

За да отворите стандарта вижте прикачения файл.

Technical_and_quality_requirements_for_production_and_trade_of_ornamental_plants