„Асоциация на професионалните озеленители в България“ участва в изложението „Стройко 2000“ в НДК, гр. София. На организираната от колегите от „Асоциация на производителите на декоративна растителност в България“ конференцията „Зелени градове за устойчива Европа“ беше представен и Проекта на „Наредба за технически изисквания и правила при озеленителните мероприятия“. Представянето премина при голям интерес от страна на присъствуващите, които задаваха многобройни въпроси и изказаха положително становище.