Градовете са водачите на изменението на климата. Едновременно с това, те са и най засегнати от екстремни метеорологични условия.Последствията : опасността за хората се увеличава, напрежението върху здравето и благосъстояние се увеличава.

И все пак броят на хората, живеещи в в градски условия се увеличава и градовете непрекъснато се разширяват. С увеличаване на използването на земята и съответната неподатливост на почвите все повече и повече местообитание на растения и животни се губят и биологичното разнообразие евсе по застрашено.
Когато става дума за намаляване на последиците от изменението на климата и справяне с негативните странични ефекти на урбанизация, тогаваградските зелени пространства могат да имат важен принос за решаване на проблемите и предизвикателства от това естество.

ELCA показва колко голям може да бъде този принос и какво може да се направи по-подробно на неговия юбилей и в „European Urban Green congresи обсъждат това интензивно с представителите на държавите – членки на Асоциацията, както и с добре познати представители на международната политика, икономиката, обществото.

 

По вече информация ще получите от прикачения файл: 50_years_ELCA_-_European_urban_green_gongres