50 години ELCA. Т ова наистина е причина да се празнува.

Европейските озеленители могат с достойнство да погледнат назад и да бъдат щастливи. Защото семейството на Европейските озеленители се разраства, защото има наистина завидни успехи, защото ELCA допринася за подобряване на околната среда.

За ELCA е важно да се намали бюрокрацията, да се предотврати нарушаването на конкуренцията и да се премахнат неяснотите в съществуващите закони и директиви на ЕС. ELCA застава зъд своите членове и ще им помага.

 

Научете повече от прикачения файл: 50years_ELCA