За връзки с АПОБ

Телефони

0887 208 778 – Председател на УС;
0898 665 260 – Заместник председател на УС;
0888 986 202 – Председател на КС;
0884 310 290 – Технически сътрудник;

https://www.facebook.com/APOBG

Факс

084 269 970

Email:

office@landscapers-bg.eu
landscapers.bg@abv.bg