Кодекс за професионална етика

– ЕТИЧЕН КОДЕКС –

Кодексът съдържа основни етични и морални норми и конкретизира стандартите за поведението, произтичащи от практикуването на професията.  Правилата на професионалната етика са задължителни за всички  извършващи дейности по изграждане, оформяне и поддържане на озеленени площи на територията на Република България.

 

изтегли КОДЕКС ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА ЕТИКА в РDF формат