Връзки с УС и КС

Божинел Василев Христов

Председател на УС
0887 208 778

Албена Юлиянова Мирчева

Зам.-председател на УС
0898 665 260

Веселка Запрянова Трифонова

Член на УС
0888 526 532

Валентин Илиев Върбанов

Член на УС
0888 409 158

Петя Димитрова Нановска

Член на УС
0888 413 741

Емилия Ставрева Петрова

Председател на Контролния съвет
0888 986 202

Илиян Стефанов Иванов

Член на Контролния съвет
0888 516 099

Диян Йорданов Трифонов

Член на Контролния съвет
0887 748 061