Документи за членство

Станете част от АПОБ

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ЧЛЕНСТВО

За да станете член (редовен или асоцииран) на „Асоциация на Професионалните озеленители в България“, е необходимо да попълните заявление за членство и да го изпратите заедно с исканите приложения до Управителния съвет на Асоциацията.

Документите може да изпратите по пощата или по електронен път на посочените адреси.

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ЧЛЕНСТВО