Мисия и Стратегия

  • Да се насърчава ползването на професионалисти в областта на изграждането, оформянето и поддържането на озеленени площи
  • Да се използва качествена и сертифицирана растителност при изграждането, оформянето и поддържането на озеленени площи
  • Да се постигне по-тясно разбирателство и дух на взаимно сътрудничество между членовете на „Асоциация на професионалните  озеленители в България“
  • Да се засили и подобри икономическия бранш, чрез улесняване на сътрудничеството, комуникацията и образованието на членовете на „Асоциация на професионалните  озеленители в България“
  • Да се защитават доколкото е практически възможно, членовете на „Асоциация на професионалните озеленители в България“ срещу несправедливо и дискриминационно законодателство, както от държавни, така и от общински институции
  • Да се предупреждават и защитават членовете на „Асоциация на професионалните  озеленители в България“ срещу нелоялни търговски практики
  • Да се  насърчава спазването на етични бизнес практики и спазване на Етичния кодекс