ДЕЙНОСТИ

Асоциацията на Професионалните озеленители в България има за цел да спомогне на гражданите и на различни организации, общински и държавни администрации, които желаят да намерят професионални озеленители, консултанти и/или експерти в областта на изграждането, оформянето и поддържането на озеленени площи.

Съгласно Национален класификатор на икономическите дейности, оформянето и поддържането на озеленени площи включва:

• Засаждане, отглеждане и поддържане на паркове, градини и други озеленени и залесени площи :

  • около жилищни сгради
  • около обществени сгради и сгради за обществено обслужване (административни, училища, болници, църкви и други)
  • около производствени и търговски сгради
  • на общински терени (паркове, лесопаркове, гробищни паркове и други)
  • край пътища (магистрали, релсови и водни пътища, пристанища)

• Озеленяване

  • на сгради (градини на покриви, озеленяване на фасади, вътрешни градини и т.н.)
  • на спортни терени (футболни терени, игрища за голф и т.н.), терени за игра, тревни площи за слънчеви бани и други развлекателни паркове
  • край водни обекти и течащи води (изкуствени езера, язовири, открити плувни басейни, канали, реки, пречиствателни съоръжения)

• Защитно залесяване

  • озеленяване срещу шум, вятър, ерозия, заслепяване и т.н.
icon17-free-img

0887 208 778

icon16-free-img

бул. Симеоновско шосе“ № 8, гр.София, район Лозенец

icon18-free-img

office@landscapers-bg.eu