Документи членство

  • Членове на Асоциациятата могат да бъдат български и чуждестранни физически и юридически лица и техните клонове, регистрирани по българското законодателство, работещи на територията на Република България в областта на изграждането, оформянето и поддържането на озеленени площи. Членове могат да бъдат и други сдружения с нестопанска цел, с цели и предмет на дейност близки до тези на асоциацията.
  • В Асоциациятата не могат да членуват политически партии и движения.
  • Членовете на Асоциациятата са редовни, асоциирани и почетни.

Решение за размера на членския внос

icon17-free-img

0887 208 778

icon16-free-img

бул. Симеоновско шосе“ № 8, гр.София, район Лозенец

icon18-free-img

office@landscapers-bg.eu