ЕТИЧЕН КОДЕКС

Кодексът съдържа основни етични и морални норми и конкретизира стандартите за поведението, произтичащи от практикуването на професията.  Правилата на професионалната етика са задължителни за всички  извършващи дейности по изграждане, оформяне и поддържане на озеленени площи на територията на Република България.

icon17-free-img

0887 208 778

icon16-free-img

бул. Симеоновско шосе“ № 8, гр.София, район Лозенец

icon18-free-img

office@landscapers-bg.eu