МИСИЯ И СТРАТЕГИЯ

  • Да се насърчава ползването на професионалисти в областта на изграждането, оформянето и поддържането на озеленени площи
  • Да се използва качествена и сертифицирана растителност при изграждането, оформянето и поддържането на озеленени площи
  • Да се постигне по-тясно разбирателство и дух на взаимно сътрудничество между членовете на Асоциация на професионалните озеленители в България
  • Да се засили и подобри икономическия бранш, чрез улесняване на сътрудничеството, комуникацията и образованието на членовете на Асоциация на професионалните озеленители в България
  • Да се защитават доколкото е практически възможно, членовете на Асоциация на професионалните озеленители в България срещу несправедливо и дискриминационно законодателство, както от държавни, така и от общински институции
  • Да се предупреждават и защитават членовете на Асоциация на професионалните озеленители в България срещу нелоялни търговски практики
  • Да се насърчава спазването на етични бизнес практики и спазване на Етичния кодекс
icon17-free-img

0887 208 778

icon16-free-img

бул. Симеоновско шосе“ № 8, гр.София, район Лозенец

icon18-free-img

office@landscapers-bg.eu